روابط عمومی
مقام:
مسئول روابط عمومی شهرداری
آدرس:
فدامی
تلفن:
071-53693260
ارسال ایمیل

اطلاعات تماس

ایران - فارس- شهر فدامی
ابتدای بلوار خلیج فارس، شهرداری فدامی
کد پستی : 7488134489
شماره تماس با تلفنخانه: 53693260-53693216-071
فکس : 53693090-071
پست الکترونیکی : info@fadamishahr.ir

Template Design:Dima Group